ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Επωνυμία εταιρίας : IPTECH I.K.Ε
 2. Δραστηριότητα: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 3. Εταιρικό κεφάλαιο: 3000.0
 4. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 144783307000
 5. ΑΦΜ: 800913534
 6. ΔΟΥ: Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 7. Έδρα: ΣΟΛΩΝΟΣ 138 17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 8. Εταίροι:
  A) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Κεφαλαιακή εισφορά 20%
  B) ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΕΝΑΞΑ Κεφαλαιακή εισφορά 80%
 9. Διαχειριστής: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΣΟΛΩΝΟΣ 138
 • Τ.Κ.17675 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ,
 • Ν. Αττικής